Dutch Cultural Contacts

subculturen

Introductie


Een subcultuur is een cultuur die verschilt van de dominante cultuur of - in de enge zin van het woord - een erg specifieke tak van een bepaalde hiertoe behorende cultuur omschrijft. Subculturen ziet men voornamelijk bij adolescenten (pubers), omdat in die leeftijd de zoektocht naar een identiteit nog volop aan de gang is. Per definitie kan dus van een subcultuur gesproken worden als een ethisch/esthetische deelverzameling van waarden en normen, ruim genoeg om onder één noemer geplaatst te kunnen worden maar toch afwijkend en gedetermineerd genoeg om los te kunnen worden beschouwd van de algemene cultuur waartoe deze behoort. In de sociologische statistiek beschouwt men alles binnen de hoofdcurve als een deelverzameling van subculturen, en wat er buiten valt als marginaal. Of een groep van sterk overeenkomstige marginale individuen ook als subcultuur mogen beschouwd worden, vormt dus voer voor een discussie.

Subculturen hebben vaak eigen stijlen, die zich uiten in de vorm van kleding en muziek, maar ook taalgebruik en politieke voorkeuren. Ook kan een subcultuur ontstaan door zaken die bepaalde groepen al met elkaar gelijk hebben, zoals etniciteit of religie.

Bedrijven spelen steeds vaker in op subculturen, omdat adolescenten dankzij bijbaantjes en verhoogde ouderlijke bijdragen steeds meer te besteden hebben. In reclames zijn daarom veel vaker jeugdig aandoende trends waar te nemen.

 

Subculturen

Tot op het heden zijn er altijd al veel verschillende subculturen aanwezig in het dagelijks leven, op school heb je vast al veel gezien en vast ook wel eens terwijl je door de stad liep!
Hier is een lijst van subculturen:

Alto, Crustie, Disco, Emo, Gothic, Gabbers, Hardcore Kids, Hiphoppers, Hippies, Mods, beatniks, Bronies, Hooligans, Jumpstylers, Metalheads, Geeks, Lolita's, Nerds, New Wavers, Nozems, Punkers, Riot Grrrls, Skaters, Skinheads, Straight Edge, Urban, Tecktoniks, Visual Kei en Agrariërs.

Ik zal er een paar in detail uitleggen:

Hooligans

Hooliganisme gaat perfect gepaart met geweld, vaak gebeurd dit bij sportwedstrijden, maar dit komt ook steeds vaker voor bij openluchtmanifestaties, er is echter een verschil tussen hooliganisme en voetbalvandalisme.
Voetbalvandalisme is het gewelddadige gedrag dat bij sommige supporters opflakkert zodra er iets gebeurd, zoals een uitspraak van de scheidsrechter die een actie onderneemt die tegen de supporter's favoriete team, alhoewel leid dit vaak niet tot massale vandalisme.

Hooliganisme is, ondanks dat er ook geweld in voorkomt, heel anders, hooliganisme gebeurd omdat mensen het willen, ze sullen geweld plegen omdat ze het willen. Vaak wordt het gepland om tijdens of na een wedstrijd ergens te gaan vechten.

Metalheads

Metalhead is vaak de naam die word gegeven aan een toegewijde liefhebber van metal-muziek, waarbij deze persoon zich vaak kleed in zwarte kledij, vaak ook met namen van hun (favorite) band of andere metal bands.Metalheads zijn vaak heel erg trouwe fans van hun band en voor hun is het vaak niet alleen een genre, maar ook een manier om te kunnen laten zien wie zij zijn.

Vaak voelen zij zich verbonden met andere metalheads, maar ontstaat er ook vaak een rivaliteit tussen bepaalde subgenres die te maken hebben met metal.

Vele metalheads worden meestal beschouwd alsof ze tot de Gothic subcultuur behoren. Dit misverstand is er omdat zowel metalheads als goths zich aangetrokken voelen tot de meer duistere kant van de samenleving en zich veelal afzetten van het 'normale'

Ik zal ook meteen uitleggen wat "Gothics" "zijn".

 

Gothic

Aanhangers van deze subcultuur worden goths (Goten) genoemd. De taalkundig foutieve benaming gothics (Gotischen) komt ook vaak voor. Er bestaan veel meningsverschillen over het gebruik van de woorden Gothic en Goth. In Nederland wordt met name gothic veelvuldig foutief gebruikt.

De subcultuur wordt geassocieerd met muziek en kleding. Kledingstijlen variëren tussen allerlei scenes zoals Batcave/Deathrock, Victorian, Lolita, fetisj, Androgyn, Cybergothic, Darkwave.

Vanaf het midden van de jaren 90 kreeg de subcultuur meer leven ingeblazen. Ondertussen zijn er diverse festivals waar allerlei soorten muziekstijlen gedraaid worden zoals bovengenoemde Batcave, Deathrock, cyber (Industrial, Electronic Body Music) en Darkwave maar ook wel punk. In latere jaren soms aangevuld met noise en futurepop.

 

Geek

Geek is een vriendelijke, Engelse benaming voor iemand die gek is op technologie en/of computers. Een 'geek' wordt ook wel gedefinieerd als: een sociale nerd.

Het woord is afkomstig van het Oudengelse geck en is dus cognaat met het Nederlandse gek. Tot voor kort werd het vooral gebruikt voor mensen die (in het openbaar) bizarre dingen doen (in modern Engels meestal freak).

ik zal verder iets uitleggen over "nerds."

 

Nerds

Nerd is een slechtere term die wordt gebruikt voor (meestal jonge) mensen die afzijdig staan van de populaire 'mainstream' cultuur van jongeren. Zij zijn vaak introvert en wars van activiteiten waarbij sociale status een belangrijke rol speelt. Zij zijn minder geneigd om mode en trends te volgen. Soms vanwege een sterke afkeer van de banaliteit van de grote groep, soms uit desinteresse, maar vaak omdat zij sterke eigen ideeën hebben over wat ze wel en niet leuk of belangrijk vinden. Een kleine groep ontleent daaraan een gevoel van trots en eigenwaarde. Het idee dat nerds strebers zijn met betrekking tot hun studie is vaak onjuist, maar omdat ijver en interesse niet 'cool' zijn onder jongeren, leidt dit tot de groepsperceptie dat degenen die dat anders zien strebers zijn.

Het is van belang te onderkennen dat het 'nerd-schap' zelden door nerds wordt nagestreefd. Het is de meerderheid die dit etiket plakt op individuen die weinig gevoelig zijn voor sociale druk en die hun gang gaan los van wat de meeste van hun leeftijdgenoten bezighoudt. Deze meerderheid schept daarmee een afstand die de nerd zelf niet noodzakelijkerwijs zoekt. De nerd gaat meestal pragmatisch om met zijn relatieve sociale isolatie: hij heeft er niet om gevraagd, maar tegelijkertijd schept het de afstand waarbinnen hij zich meer onbekommerd kan bezighouden met de zaken die hem wel interesseren. Daardoor zijn zij in hun latere leven vaak succesvol.